مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد ابراهیم
نام خانوادگی:روشن ضمیر
پست الکترونیک:Roushan1344@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم قرآنی ، علوم حدیث

زندگی نامه

استاد محمد ابراهیم روشن ضمیر دارای دکترای علوم قرآنی و حدیث از دانشگاه تربیت مدرس تهران می باشد ایشان علاوه بر تدریس در حوزه به تدریس در مراکز مختلف دانشگاهی مشغول می باشند از جمله آثار ایشان می توان به مقالاتی همچون درآمدی بر معرفی مستشرقان و قرآن پژوهی،  نقد و بررسی دیدگاه خاورشناسان دربارة پیامبر اسلام، معرفی و نقد التفسیر الاثری الجامع،  نقد شبهة مصادر قرآن از دیدگاه آیت الله معرفت اشاره کرد