نقد و بررسی دیدگاه خاور شناسان درباره پیامبر اسلام (ص)
54 بازدید
محل نشر: الهیات و حقوق » پاییز و زمستان 1385 - شماره 21 و 22 »(28 صفحه - از 195 تا 222)
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پس از شروع نهضت علمی غرب, شرق‏شناسی به ویژه شناخت اسلام و پیامبر آن،از اهمیت خاصّی برخوردار شد.اما از آنجا که این مطالعات در فضایی آکنده از دشمنی و خصومت با اسلام پا به عرصة وجود گذاشت،پیامد آن چیزی جز تکرار ناسزاهای مشرکان صدر اسلام نبود.به رغم تغییر رویکرد خاورشناسان در برخورد با اسلام به جهت دوری عموم آنان از محیط فرهنگ اسلامی و ناتوانی در درک عمق مفاهیم اسلامی, مهم‏ترین پیامد نگاشته‏های شرق‏شناسی،ایجاد تزلزل و القای شبهه در اعتقادات مسلمانان می‏باشد. در این نوشتار،به منظور روشن ساختن سمت و سوی پژوهشهای خاورشناسان دربارة پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله , به بررسی مهم‏ترین دیدگاهها و سیر تحوّل آن از آغاز تاکنون و نیز به طرح برخی از شبهات خاورشناسان و پاسخ اجمالی به آنها, تا آنجا که در حوصله این مقال است،پرداخته شده است.
آدرس اینترنتی