معرفی و نقد «التفسیر الاثری الجامع»
49 بازدید
محل نشر: الهیات و حقوق » زمستان 1386 - شماره 26 »(18 صفحه - از 277 تا 294)
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
با این باور که نقد سخن عالمان و دانشمندان ما را به ژرفای دانش آنان رهنمون شده و گسترة گستردة تلاش علمی آنان را بیشتر برمی‌نمایاند، در این نوشته به معرفی و نقد کتاب ارزشمند التفسیر الاثری الجامع اثر استاد فرزانه، علامة قرآن‌پژوه حضرت آیة‌الله معرفت ـ رضوان الله تعالی علیه‌ـ پرداخته شده است. نظر به طرح مباحث مهم و بنیادین در بخش نخست این اثر ماندگار، مقالة حاضر بیشتر بر نقد و بررسی این مباحث متمرکز شده است. این کتاب از جهت موضوع و از جهت اهتمام خاصّ استاد به آن از برجستگی خاصّی در میان آثار آن عالم فقید برخوردار است. واژگان کلیدی: تفسیر، التفسیر الاثری الجامع، استاد معرفت.
آدرس اینترنتی